Tisková konference s mladými lidmi, kteří večer odlétají do Sydney na XXIII. Světové dny mládeže, proběhla v sídle ČBK v Praze dnes (8.7.2008) odpoledne. Zástupci Sekce pro mládež ČBK zde hovořili o české účasti na světové události i o Setkání české a slovenské mládeže na Velehradě: ActIv8.

  Praha: Jen několik hodin před svým odletem na XXIII. Světové dny mládeže se mladí lidé, kteří tvoří část 220členné české delegace do Austrálie, shromáždili v sídle ČBK v Praze, aby zde mohli být přítomni na tiskové konferenci o setkání mladých z celého světa i o paralelně probíhající události na Velehradě. Novinářům byl k dispozici biskup – delegát pro mládež Jiří Paďour, dále vedoucí sekce pro mládež ČBK P. Vít Zatloukal, tisková mluvčí velehradského setkání Kateřina Regendová a její slovenská kolegyně Beata Zemančíková i účastnice světových dní Marie Štěpánová, která se v Sydney bude podílet na přípravách liturgie.

  "Světové dny mládeže odpovídají na potřebu mladých lidí setkávat se a společně prožívat nadšení z víry," řekl P. Vít Zatloukal a dále objasnil, proč Sekce pro mládež ČBK pomáhá českým účastníkům: jde jednak o vytvoření zázemí, jednak se mladí lidé budou moci zúčastnit katechezí a dalšího programu, který k setkání vždy patří, ve svém jazyce.

  Důležitá byla tato společná organizace i pro snížení nákladů na cestu: jeden delegát z ČR tak za účast musí zaplatit částku kolem 40.000 Kč, což je ve srovnání např. s Polskem (v přepočtu asi 90.000) významná úspora. "Jednu skupinu účastníků tvoří ti, kdo si prostředky sehnali sami, v té druhé jsou lidé takříkajíc 'za odměnu', za svou aktivitu v rámci farnosti nebo diecéze. Těmto lidem kromě Sekce pro mládež pomohla s náklady i jejich farnost, diecéze či společenství," vysvětlil P. Zatloukal.

  Českobudějovický biskup Jiří Paďour podal na tiskové konferenci svědectví o předcházejících Světových dnech mládeže, kterých se jako biskup zúčastnil. Poznamenal však také, že "následování Ježíše je každodenní záležitostí, setkání a podobné chvíle jsou spíše okamžiky odpočinku a nabírání nových sil."

  Beata Zemančíková ze Slovenska seznámila přítomné s programem setkání na Velehradě, které má být alternativou pro mladé lidi z České republiky a Slovenska, kteří se do Sydney vydat nemohou. Hlavním bodem pátečního programu zde bude benefiční koncert na podporu humanitárních aktivit ostravsko-opavské diecézní charity na Ukrajině, na kterém vystoupí kapela SonicFlood z USA. V sobotu v 11.00 hodin dopoledne se účastníci spojí přímým přenosem se Sydney, kde bude začínat vigilie Svatého otce s mladými lidmi (kvůli časovému posunu bude v Sydney již v 19.00 hodin). Skutečná vigilie neboli modlitební bdění na Velehradě začne ve 20.00 hodin večer a v neděli ve 2.00 hodiny v noci vyústí do účasti na mši svaté, kterou bude v přímém přenosu slavit papež Benedikt XVI. (v Sydney bude 10.00 hodin). Po skončení přenosu, ve 4.00 hodiny, začne na Velehradě jitřní mše svatá, která česko-slovenské setkání ukončí.

  Na přípravách ActIv8 se podle Zemančíkové podílí asi 500 dobrovolníků z obou zemí a setkání je otevřené všem mladým lidem, katolíkům, ostatním křesťanům i nevěřícím. Jako hosté se zúčastní někteří biskupové, z České republiky např. Ladislav Hučko, Vojtěch Cikrle či František Radkovský, ze Slovenska pak bratislavský řeckokatolický biskup Peter Rusnák a trnavský arcibiskup Ján Sokol.

Jíří Gračka 

ZDROJ: Tiskové středisko ČBK
 

Přímý odkaz a fotky ZDE