Společnou mší na dostihovém stadionu Randwick byla zakončena oslava XXIII. celosvětového dne mládeže. Při ní byl biřmovaný Čech Vašek Rylko samotným papežem.


   Papež po ní ohlásil, kde bude příští oslava. Po dlouhých spekulací okolo jižní ameriky se vybraným městem stal Madrid. Pro Španělsko to tedy bude již 2. přiležitost oslavit světový den mládeže na jejich území. První měli v roce 1989 v Santiagu de Compostela.