Dnes, v sobotu 19.7., se na Veleradě spojili shromáždění mladí, kterých bylo v té chvíli přes 6000, se svými vrstevníky v Sydney. Kromě přímého přenosu byl připraven velmi bohatý program.

  Velehrad: Vrcholem dnešního dne na Velehradě bude slavnostní modlitební vigilie, při které účastníci obnoví své biřmovací závazky. Přímý přenos nabídne TV Noe ve 20.00 hodin.

  Až do závěrečné mše svaté v neděli ve 4.00 hodiny ráno, kterou bude celebrovat olomoucký arcibiskup Jan Graubner, budou poutníci bdít na modlitbě. Různými způsoby budou prosit o dary Ducha Svatého a posilu pro svědectví o Kristu v dnešním světě. Proběhne adorace, modlitba z Taizé, společné čtení Božího slova, křížová cesta a růženec. Součástí nočního bdění bude i slovenská divadelní inscenace v režii Petra Weincillera "Tajomstvo prázdneho hrobu", ve které se dynamickým způsobem spojuje evangelium podle sv. Jana a Vyznání sv. Augustina.

  Organizátoři připravili pro mladé zajímavý program i na celou sobotu. Den začal řeckokatolickou bohoslužbou, kterou sloužil český biskup Ladislav Hučko a v homilii k mladým promluvil slovenský biskup Peter Rusnák: "Učit se odpouštět nepřátelům není jednoduché, ale křesťanské. K tomu je třeba trpělivost," povzbuzoval mladé.

  Díky časovému posunu se poutníci na Velehradě prostřednictvím přímého přenosu již v 11.00 hodin spojili s papežem Benediktem XVI. v Sydney, kde probíhala modlitební vigilie.

  Odpoledne patřilo nejdříve prezentaci hnutí, řádů a spiritualit a pak workshopům. Sestava přednášejících byla mezinárodní. Pozvání přijali odborníci ze Slovenska: P. Anton Solčiansky, P. Ján Kušnír, Mário Tomášik a Braňo Letko, i z Čech a Moravy: P. Jan Balík, P. Vojtěch Kodet, Tomáš Řehák, MUDr. Marie Fridrichová a další. S mladými diskutovali na témata o smyslu křesťanství, hledání pravdy a svého místa v životě, o různých způsobech modlitby, o známosti apod.

 

Kateřina Regendová,
tisková mluvčí ActIv8

mobil: +420 605 832 091

e-mail: KaterinaRegendova@seznam.cz