Čeští účastníci světového dne mládeže jsou hosty diecéze Melbourne. V pátek 12.7.2008 proběhla slavnostní zahajovací mše svatá v Telstra Dome, místním moderním fotbalovém stadioně. Na mši se poprvé setkali poutníci z mnoha zemí světa, které hostí místní farnosti. Celkem se zúčastnilo 26.000 poutniku z 90 zemi, 4 kardinálové, skoro 100 biskupů a přes 1.000 kněží.

  Melbourne (AUS): Hlavním celebrantem zahajovací mše svaté byl melbournský arcibiskup Denis J. Hart. Na začátku poutníky uvítal premiér státu Victoria James Merlino. Bohoslužbu doprovázel sbor 300 místních mladých lidí. Přede mší svatou si bylo možné poslechnout například Ukrajinský sbor, či Bedingo youth choir a mnoho dalších. Jednou ze zajímavotí byla také ukázka tradičních tancu Aborigincu, původního obyvatelstva Austrálie.

  Arcibiskup Denis Hart při mši svaté vyjádřil velkou radost nad tím, že tolik mladých lidí zaplní ulice Melbourne. V promluvě poutníky vybídl, aby ukázali světu lásku a pravdu.

  Po mši svaté zpíval jeden z nejmilovanějších místních umělců Timothy McCallum, který se zranil při plavání jen několik dní před prestižní soutěží v roce 1999, do které byl vybrán z velké spousty zájemců. Od té doby je ochrnutý a přesto se jeho umění dotýká mnoha srdcí. Další interpretkou byla Judy Bailey, pocházející z Karibiku, která usiluje o spojování toho, co je rozděleno. Rozjásala celý stadion ke zpěvu několika písní a refrénů jako "God Is Big" (Bůh je velký).

  Na zahajovací mši svaté byli s českými poutníky přítomni i dva čeští biskupové Jiří Paďour a Pavel Posád, kteří koncelebrovali na hlavním podiu. Česká národní delegace čítá 220 mladých. V pondělí se přesunou do Sydney, aby zde prožili další část oslav Světových dnů mládeže. České poutníky krom společných setkání s místní farností čeká též setkání s krajany žijícími v Melbourne v jejich středisku Šumava.

 

Václav Vacek
Tiskový mluvčí výpravy do Sydney
člen sekretariátu Sekce pro mládež ČBK
 
mobil: +61 450 527 468
 
e-mail: tisk-sydney@cirkev.cz
 
FOTKY ZE ZAHAJOVACÍ MŠE ZDE 
 
fotograf: Ondřej Adamec