Světové dny mládeže (SDM) nejsou jen velkým setkáním mladých lidí s papežem. Jedná se především o školu víry, kterou kráčí mladí lidé s církví a v církvi. Mezi nesporné znaky těchto dnů patří skutečnost, že pokaždé jsou mladým lidem stavěny před oči příklady svatých – patronů SDM. Mladí světci pocházejí z nejrůznějších koutů světa.

  Sydney (AUS): Patronkou XXIII. Světového dne v Sydney je především Panna Maria s australským titulem Paní Jižního kříže a pak s tradičním pojmenováním Pomocnice křesťanů.

  Pochopitelně nemůže chybět zakladatel a nebeský patron světových dnů mládeže, služebník Boží papež Jan Pavel II. (1920-2005). Vždy počítal s mladými a dával jim důvěru. Svým celoživotním svědectvím potvrdil, že Kristovo "Nebojte se" je zdrojem pravé životní naděje.

  Blahoslavený Peter To Rot (1912-1945) pocházející z Papuy – Nové Guineje. Tento ženatý laik, otec tří dětí a vynikající katecheta byl umučen pro svoji víru v japonském koncentračním táboře na konci II. světové války smrtící injekcí. Bylo mu tehdy pouze 33 let. Statečně hlásal víru a zastával se posvátnosti manželství, a to i v době, když jeho vlast v roce 1942 obsadila japonská armáda. Tehdy začalo potlačování křesťanství a byla zavedena polygamie. Jeho postoj věrný víře mu vynesl zatčení a rozsudek smrti.

  Již tradičně se mezi jmény patronů SDM objevuje bl. Pier Giorgio Frassati (1901-1925), mladý italský student aktivně pracující na sociálním poli. Zemřel na dětskou obrnu. Vyznačoval se radostí ze života, smyslem pro dobrodružství a touhou přivádět druhé ke Kristu.

Dále byly vybrány karmelitka sv. Terezie z Lisieux (1873-1897), patronka misií, která objevila své povolání v tom, "být v srdci církve láskou," a polská světice Božího milosrdenství sv. Faustina Kowalska (1905-1938).

  Mezi světci nemůže chybět ani první svatá mučednice čistoty Marie Goretti (1890-1902). Tato italská dívka dala příklad mravní odvahy, když nepodlehla muži, který ji chtěl sexuálně zneužít. Svému vrahu Alessandrovi na smrtelné posteli odpustila. On sám pak po letech litoval a svůj život prožil v kajícnosti. Během prohlášení Marie za blahoslavenou stál po boku matky své oběti.

  Mladým je představena i první australská světice bl. Marie MacKillop (1842-1909). Celý svůj život prožila v neúnavné službě chudým a nevzdělaným. Byla přesvědčena, že katolická výchova by měla být dostupná všem dětem. Pracovala ve službě Kristu a jeho církvi napříč celou Austrálií a Novým Zélandem. Založila kongregaci sester josefiánek, která otevřela mnoho škol. Její motto znělo: "Nikdy nepřehlédni potřebu, aniž bys pro to něco udělal".

  Nechybí ani první mučeník Oceánie sv. Petr Chanel (1803-1841), francouzský misijní kněz na ostrovech Wallis a Futuna. Poctivě pracoval mezi domorodci, navštěvoval nemocné, křtil umírající a zanedlouho si získal pověst dobrosrdečného člověka. Po čase ho místní král začal vnímat jako konkurenci a Petr byl přepaden a ranou sekery do hlavy zabit.

  K dlouhé řadě svatých patronů SDM v Sydney 2008 je připojena i bl. Matka Tereza z Kalkaty (1910-1997), albánská služebnice chudých. Její příklad máme ještě v živé paměti. Byla a je vzorem radikální lásky. 

P. Vít Zatloukal

 

ZDROJ: Tiskové středisko ČBK