Helena Kowalská alebo sestra Faustína sa tiež ocitla medzi patrónmi SDM 2008 v Sydney. Nenápadná Poľka, ktorú vyhlásil za svätú Ján Pavol II. ako prvú na prahu tretieho tisícročia, dostala nesmierne výnimočnú úlohu, ktorú jej zveril samotný Kristus.

Sestra Faustína vo veľmi  nízkom veku s pokorou prijala Jeho pozvanie stať sa apoštolkou a sekretárkou najvznešenejšej Božej vlastnosti – Božieho milosrdenstva. Vďaka nej svet môže hľadieť na obraz milosrdného Krista, ktorý od nás žiada len jediné – aby sme mu dôverovali.

Svätá Faustína sa narodila v dedinke Glogowiec 25. augusta 1905 ako tretie z desiatich detí. Skromné rodinné pomery jej neumožnili pokračovať v začatom štúdiu, a tak po troch ročníkoch na základnej škole odchádza do služby pomocnej sily v domácnosti.

Faustína začula Pánovo „volanie do vinice,“ keď mala len sedem rokov. Vo veku 18 rokov predniesla svoju túžbu stať sa rehoľnicou rodičom, u ktorých sa však nestretla s porozumením. Aj napriek tomu si ju Pán neskôr prostredníctvom zjavenia povolal do zasväteného života v Kongregácii sestier Matky Božieho milosrdenstva vo Varšave.

Počas rehoľného života sv. Faustína pracovala ako pomocníčka v kuchyni, záhradníčka či kláštorná vrátnička. Pri plnení týchto povinností len málo ľudí tušilo o jej neobyčajne bohatom mystickom živote s Kristom. Jej život bol neutíchajúcou túžbou po úplnom zjednotení sa s Bohom. Úžasnú hĺbku jej duchovného života odhaľujú zápisky v Denníčku, ktorý písala na Ježišov výslovný pokyn.

Sestra Faustína obetovala svoj život za obrátenie hriešnikov. Jej neúnavný zápal za duše bol spojený s najrozmanitejšími utrpeniami na duši i na tele. Keď mala 31 rokov, objavila sa u nej tuberkulóza. Sebazápormi a vnútornými bojmi oslabené telo sa nedokázalo vzoprieť postupujúcej chorobe. Sv. Faustína aj v tomto záverečnom Božom navštívení prinášala bohaté ovocie. Vlastné utrpenie do poslednej chvíle života predkladala Bohu ako živú obetu za obrátenie duší i rodného Poľska. Zomrela 5. októbra 1938 a jej pozostatky sa nachádzajú v kaplnke v Krakove.

Sestra Faustína našla svoje miesto na zemi a splnila dôležité poslanie, ktoré jej bolo zverené: rozpovedať celému svetu o Božom nepochopiteľnom milosrdenstve a láske. Jej život  pútnikom SDM 2008 v Sydney  ponúka návod ako pod vedením Ducha Svätého plniť Božiu vôľu, a tak vydávať svojmu okoliu nenásilné svedectvo o Pravde. Zároveň mladých nachádzajúcich sa v rozmanitých životných búrkach pozýva k bezhraničnej dôvere v Krista, čo zdôrazňuje nápis na obraze Božieho milosrdenstva: „Ježišu, dôverujem v Teba.“

Staňme sa preto aj my na orodovanie apoštolky Božieho milosrdenstva poslami radostnej zvesti pre mladých, s ktorými sme v kontakte a ktorí ešte nezakúsili Ježišovo odpustenie, ktoré prináša oslobodenie od našich hriechov.

Svätá Faustína, svedkyňa Božieho milosrdenstva a zľutovania, oroduj za nás!