Pri výbere patrónov SDM 2008 v Sydney padol organizátorom pohľad aj na jedného netitulovaného svätca.  A predsa veríme, že veľkého svätca, ktorý bol a je obzvlášť blízky srdcu mladého človeka. Nemýlite sa, ide o otca svetových dní mládeže, o Božieho sluhu pápeža Jána Pavla II.

Karol Jozef Wojtyla sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach na juhu Poľska. Do šťastne plynúceho detstva súrodeneckej trojice v Karolových deviatych rokoch náhle zasiahla smrť matky Emílie. Kríž straty drahej osoby niesol Boží junior v duchu hlbokej odovzdanosti sa Prozreteľnosti.

Mladosť budúceho pápeža si určite zaslúži prívlastok aktívna a všestranná. Z mnohých záujmov za zmienku isto stojí Karolovo dramatické a básnické nadanie či dychtivé športovanie s lyžami na nohách alebo batohom na pleciach. Samozrejmosťou bola aj jeho nenútená chuť vzdelávať sa, hľadať pravdu a svedčiť o nej. Wojtylovo štúdium i aktivity prerušila nacistická moc. Mladý Karol preto niekoľko rokov pracoval v kameňolome a ako predavač, a tak si v ťažkých podmienkach zarábal na živobytie. Obdobie druhej svetovej vojny vzalo pápežovi ďalšiu milovanú osobu – otca.

Navzdory prekážkam Karol nastúpil do seminára a po štúdiách bol roku 1946 tajne vysvätený za kňaza. Neskôr sa vo veku tridsaťosem rokov stáva najmladším poľským biskupom. Na jeho ceste na Petrov stolec sú významné ešte iné dátumy ako napríklad december v roku 1963, keď ho pápež Pavol VI. ustanovil za krakovského arcibiskupa, alebo rok 1967, keď sa stal kardinálom.  Prelomovým však zaiste zostal 16. október 1978, keď bol tento Netalian zvolený za hlavu Cirkvi. Kardinál Wojtyla prijal meno Ján Pavol II.

Jeho pontifikát s humornou a láskavou tvárou vystihovala úcta k Božej Matke, viera v univerzálne povolanie k svätosti, nádej, ktorú vkladal do mladých či zápal v obrane dôstojnosti ľudského života  od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Ján Pavol II. bol rekordérom i novátorom: navštívil cez 126 krajín, prišiel s tradíciou svetových dní mládeže a počas svojho pápežstva svätorečil a blahoslavil viac ľudí než ktorýkoľvek jeho predchodca.    

Pápežov nezlomný duch sídlil v telesnej schránke, ktorá bola počas pontifikátu vystavená viacerým skúškam či už pri pokuse o atentát v roku 1981 alebo dlhodobo počas Parkinsonovej choroby. Svoj „dobrý boj“ Ján Pavol II. dobojoval 2. apríla 2005 v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva obklopený najbližšími spolupracovníkmi a desať tisíckami ľudí na Námestí sv. Petra. Po pápežovej smrti sa počas verejnej úcty pri jeho vystavenom tele vystriedali viac ako štyri milióny ľudí a pútnikov.

Ján Pavol II. je nádherným vzorom pre všetkých mladých. V nestabilnej dobe mládeži ponúkol slová otcovskej dôvery a neskutočného povzbudenia. Vážnosť svojej výpovede o mladých ako nádeji Cirkvi umocnil, keď mladým sveta zveril putovný kríž a ikonu Panny Márie, ktoré momentálne brázdia austrálsky kontinent.

            Jeho odkaz aj pre nás sa nemení: „Nebojte sa!“ A tak sa nebojme odplácať sa dobrom za zlé a voliť si život namiesto smrti. Kristova nádej, ktorú dal Ján Pavol II. do obehu v novom šate, zmôže veľa.