Znamením kríža môžeš denne vyprosovať Božie požehnanie a milosť Ducha Svätého pre stretnutie mládeže. Zároveň sa toto znamenie kríža môže stať pre teba krátkym rozjímaním nad vierou, nádejou a láskou.

 

V mene Otca,

ktorý nás obdarúva láskou skrze svojho Syna,

a ktorý nás darom Svetových dní mládeže pozýva k aktívnemu

životu viery v spoločenstve cirkvi,

 

i Syna,

ktorý sa nechal z lásky k nám ukrižovať,

aby nám priniesol uzdravenie a milosrdenstvo,

a ktorý nás učí niesť naše kríže s odvahou a nádejou,

 

i Ducha Svätého,

ktorý premieňa naše srdce

a dáva nám silu byť svedkami Ježiša Krista až na koniec zeme.

 

Prosíme, nech tiež púť mladých na Velehrad

prinesie požehnanie do života mladých ľudí

a podnieti ich k obráteniu,

aby na príhovor Panny Márie a pod jej ochranou našli spásu.

Amen.