Zoznámte sa, prosím!

Predstavujeme vám spolupatrónov Svetových dní mládeže 2008 v Sydney

            Keď svätý otec  Benedikt XVI. v závere Svetových dní mládeže 2005 v Kolíne odovzdal usporiadateľskú štafetu mladým Austrálčanom, mnohým pútnikom na Marienfelde sa vynorila predstava dlhého trojročného čakania na podobnú neopakovateľnú udalosť. Z troch rokov je však menej ako 120 dní. A tak začína stúpať nadšenie z očakávania i informovanosť mladých veriacich o tomto podujatí. Ako ale prispieť svojou troškou k zdarnému priebehu celkového diania stretnutia, keď my sme na Slovensku a Austrália na opačnom konci sveta? Máme jeden tip. Čo tak prosiť o orodovanie patrónov Svetových dní mládeže v Sydney 2008.

            Svetové dni mládeže 2008 v Sydney majú desať patrónov. Desať orodovníkov, medzi ktorými nájdeme známe i neznáme mená. V tomto zoznamovacom kole si priblížime životné svedectvo jedného muža a jednej ženy. A teda predstavujeme vám blahoslavenú Mary MacKillopovú a blahoslaveného Petra To Rota.

            Sestra Mary MacKillopová sa považuje za prvú svätú austrálskeho pôvodu. Azda preto sa jej  hrob stal počiatočným miestom púte kríža SDM a ikony Panny Márie po austrálskom kontinente.

Mary MacKillopová sa narodila 15. januára 1842 v Fizroy v Melbourne ako prvá zo siedmych detí. Študovala na súkromných školách a pod dohľadom svojho otca Alexandra. Vo veku 14 rokov začala pracovať ako úradníčka, no neskôr sa z nej stala učiteľka. Ako najstaršie dieťa chudobu vlastnej rodiny zmierňovala pestúnstvom strýkových detí na juhu Austrálie. Okrem nich svoju lásku a starostlivosť neúnavne ponúkala aj iným chudobným deťom, ba aj miestnym domorodým obyvateľom.   

Mary MacKillopová stála pri zrode rádu sestier sv. Jozefa od Kríža s o. Julianom Tennyson Woodsom. Apoštolát sestier spočíval vo výchove a vzdelávaní detí. Zvláštny dôraz pri vzdelávaní kládli na prehlbovanie náboženských vedomostí a ich  uvádzanie do praktického života. Mary ako spoluzakladateľke nového rádu záležalo na duchu služby, chudoby a dôvere v Božiu prozreteľnosť. Vďaka jej zanietenosti sestry otvorili veľa škôl po celej Austrálii i na Novom Zélande.

Zápal sestry Mary za duše sa nie vždy stretol s porozumením v cirkevných kruhoch. Neprajnosť a žiarlivosť ľudí viedli až k návrhu na jej exkomunikáciu, ktorý predložil biskup z Adelaide. Sestra Mary reagovala v duchu poslušnosti a odovzdanosti Bohu. Sama hovorí: „Boh mi dáva silu na to, čo je potrebné.“ Neskôr ju ten istý biskup uviedol späť do komunity a pred smrťou si priznal svoju veľkú chybu.

Mary MacKillopová ani v starobe neupustila zo svojich aktivít a aj napriek chorobe slúžila biednym. Trpela reumatizmom a po porážke v roku 1902 zostala priviazaná na invalidný vozík. Aj tento kríž dokázala niesť s pokorou a sedem ďalších rokov zastávala funkciu matky predstavenej. Zomrela 8. augusta 1909 a je pochovaná v Sydney. Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za blahoslavenú 19. januára 1995.      

                                                                                              Zuzana Klačková

 Neseď ako leňoch!

            Milí mladí, začiatok mesiaca apríl nám predznamenáva, že stretnutie slovenskej, českej a moravskej mládeže, ale i mládeže z okolitých krajín pod názvom ActIv8 sa nezadržateľne blíži! V niekoľkých číslach Katolíckych novín vás budeme priebežne oboznamovať o organizačnej, ale i duchovnej príprave tohto júlového stretnutia, o jeho programe a dôležitých organizačných informáciách pre pútnika.

Pre všetkých, ktorí sa o stretnutí dozvedajú prvýkrát, máme potešujúcu správu – „ešte  nie je na nič neskoro“! Stretnutie sa totiž uskutoční počas letných prázdnin, konkrétne v dňoch 18. – 20. 7. 2008 v moravskom mestečku Velehrad. Mládež vo veku od 14 – 30 rokov je touto cestou pozvaná zúčastniť sa paralelných osláv myšlienky XXIII. Svetových dní mládeže v Sydney.

Spojenie s medzinárodnými oslavami svetových dní zabezpečí TV Noe. Okrem benefičného koncertu na podporu Zakarpatskej Ukrajiny sa pripravujú české a slovenské katechézy, menšie koncerty, krížové cesty, tematické semináre či športové aktivity. Celé stretnutie vyvrcholí sobotnou večernou vigíliou, ktorá bude zakončená slávnostnou svätou omšou na úsvite.

Názov velehradského stretnutia v sebe ukrýva okrem biblického odkazu na ústrednú myšlienku XXIII. SDM (Sk1, 8) aj povzbudenie, ktoré vychádza z významu slova „activate“ - „Nesedieť ako leňoch!“. Anglické slovo „activate“ je teda vo svojom preklade výzva k aktivite, činnosti, znamená rozhýbať, pohnúť, prevetrať, spustiť, podnietiť. A akú aktivitu máme na mysli?! Predovšetkým aktívne žitie života, činorodé prežívanie mladosti a motiváciu vydávať osobné svedectvo o Kristovi v súčasnom svete.

Poďte so svojimi priateľmi zažiť atmosféru osláv Svetových dní mládeže!

Ak vás pozvánka na júlové stretnutie mládeže ActIv8 zaujala, čítajte viac informácií v ďalších číslach Katolíckych novín alebo na webovej stránke stretnutia: www.activ8.sk.

bz