Banská Bystrica 21. 2. 2008

 

ZOOM-m  Časopis o mládežníckej politike; číslo 4/2007

 

 Svetové dni mládeže 2008 Sydney/ Velehrad 

            23. Svetové dni mládeže sa uskutočnia 15. až 20. júla v austrálskom Sydney. Témou 23. svetových dní mládeže je: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami“. Program najväčšieho mládežníckeho stretnutia schválila 19. decembra 2007 Pápežská rada pre laikov. Stretnutie je rozdelené na 23 dôležitých udalostí, z ktorých sa niektoré uskutočnia za prítomnosti pápeža Benedikta XVI.

Paralelné stretnutie mládeže Čiech, Moravy a Slovenska sa uskutoční 18. – 20. júla na moravskom Velehrade. Stretnutia budú prepojené telemostom v sobotu 19. júla 2008. V Sydney sa očakáva 500-tisíc mladých z celého sveta, na Velehrade 5 až 8-tisíc mladých z Českej a Slovenskej republiky a delegácie z krajín strednej Európy.