Účastnícky poplatok: Aby sa to ľahko pamätalo, bude rovnaký pre všetkých (teda až na menu :) čiže 150,- SKK.

Hymna ActIv8: Originálna hymna svetových dní mládeže 2008 v Sydney je už dostupná aj v českej a slovenskej verzii. Nájdete ich tu.

Cesta špeciálnymi vlakmi a autobusmi: Priebežne to dopĺňame, tu je info o vlakochautobusoch.

Doprava autom: V prípade núdze je pravdaže možný aj tento spôsob, musíte však počítať s tým, že zberné parkoviská nebudú priamo v centre diania.

Na Velehrade si bude možné kúpiť stravu v stánkoch občerstvenia len za české koruny.

Pitná voda bude stále prístupná.

Poistenie na cestu a pobyt si každý zabezpečuje samostatne.

Na stretnutí si môžete kúpiť tričko Activ8 za 150 Sk.