Benefiční koncert „PRO UKRAJINU“

 

„Potřebujeme být v jednotě s každým otevřeným a zapáleným srdcem.“

 

18.7.2008 19:30, Velehrad

Tretí deň (SK), SonicFlood (USA)

 

            Diecézní charita spolupracuje již osmým rokem se slovenským misionářem P.Petrem Krenickým. Pomoc začala při povodních na Ukrajině, pak následovala řada charitativních projektů.

 

Slovenský misionář P. Peter Krenický vykonává již čtrnáctým rokem namáhavou misii  na Podkarpatské Rusi.  Oblast, ve které P. Peter působí, byla kdysi z 95% katolická, po válce byli kněží postříleni, odvedeni na Sibiř, katolická církev zlikvidována a začala tam působit Moskevská pravoslavná církev -  nástroj státní moci.

Misie P.Krenického je zápasem o zachování lidské důstojnosti, o to, aby pomohl lidem vrátit sebedůvěru a odpovědnost za jejich osudy. Za dobu svého působení  obnovil 38 katolických farností, postavil 28 kostelů. Není zastáncem masové humanitární pomoci. Nabízí lidem práci při stavbách kostelů, v pomoci nejubožejším, při práci s mládeží. Zajišťuje možnosti vzdělání, podporuje kulturní tradice. Zasévá do vyprahlých srdcí naději, kterou čerpá z častých nočních bdění : „Když se všichni sejdeme a modlíme se do rána, tak Bůh nemá na vybranou - musí nám dodat síly, ukázat, že On ještě neodešel z Karpat. Je to ohromný zážitek vidět, jak lidé prožívají tu noc, jak se během ní mění a jak se v jejich tvářích rodí radost a optimismus.“

Ukrajina je nejchudší zemí Evropy. Po rozpadu Sovětského svazu, kdy zaniklo 90 % průmyslu a  výroby,  se tato země snaží ekonomicky vzpamatovat. V současnosti odešlo za prací do světa 8 miliónů Ukrajinců. Narůstá tak počet rozvrácených rodin, dětí ulice, sirotků, opuštěných starých lidí.  Sociální zabezpečení ze strany státu je hluboko pod minimem nutným pro život.

 

Výtěžek koncertu bude předán Diecézní charitě ostravsko–opavské, která jej využije na financování svých projektů na Ukrajině.