ActIv8

Setkání české a slovenské mládeže

Archiv Červen 2008

AHA - máj - číslo 4

Pozvánka na Activ8Čo: stretnutie slovenskej a českej mládežeKde: na moravskom VelehradeKedy: 18.- 20. júla 2008 (možnosť príchodu už 17. júla popoludní)Pre koho: pre všetkých od 14 – 30 rokovZa koľko: 150 Sk + cestovné (v poplatku zahrnutá 2x sýta…

ActIv8 in Hungarian

ActIv8 A Közép-Európai ifjúsági találkozó megrendezésére, amely párhuzamos lesz a világ ifi találkozóval Sydney-ben, július 18.és 20. között kerül sor Velehrad-on. Érkezni lehet július 17-től a délután folyamán, amikor ún. „light program“ fogja…

ActIv8 in Polish

ActIv8 W łączności ze Światowym dniem młodzieży, które odbędzie się w Sydney w Australii, młodzież Europy Środkowej ma możliwość uczestniczyć w dniach od 18 do 20 lipca 2008 w spotkaniu młodzieży na Velehradě (CR). Przyjazd jest możliwy już od 17…

jún: Svedectvo, potreba a naliehavosť poslania

Katechéza na stiahnutie Duchovná príprava na stretnutie mládeže – Velehrad 2008 Téma na jún - Svedectvo potreba a naliehavosť poslania Nechať sa viesť Duchom Svätým o nechať sa viesť Duchom Svätým o nechať v sebe vzbĺknuť lásku o odpovedať na výzvy…

Ján Pavol II.

Pri výbere patrónov SDM 2008 v Sydney padol organizátorom pohľad aj na jedného netitulovaného svätca. A predsa veríme, že veľkého svätca, ktorý bol a je obzvlášť blízky srdcu mladého človeka. Nemýlite sa, ide o otca svetových dní mládeže, o Božieho…

Svätá Faustína Kowalská

Helena Kowalská alebo sestra Faustína sa tiež ocitla medzi patrónmi SDM 2008 v Sydney. Nenápadná Poľka, ktorú vyhlásil za svätú Ján Pavol II. ako prvú na prahu tretieho tisícročia, dostala nesmierne výnimočnú úlohu, ktorú jej zveril samotný Kristus…