ActIv8

Setkání české a slovenské mládeže

Archiv Únor 2008

Videopozvánka

Krátká videopozvánka na actIv8.

Modlitba za ActIv8 CZ

Při znamení kříže můžeš denně vyprošovat Boží požehnání a milost Ducha svatého pro setkání mládeže. Zároveň se toto znamení kříže pro tebe může stát kratičkým rozjímáním nad vírou, nadějí a láskou Ve jménu Otce, který nás obdařuje láskou skrze svého…

Pořadatelé

Asociace křesťanských sdružení mládeže (www.aksm.adam.cz), Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (www.zksm.sk), Sekce pro mládež České biskupské konference (www.mladez.cirkev.cz), Sekcia pre mládež Konference biskupov Slovenska (http://mladez…

Záštita akce

Dr.h.c. Ing. Ján Fígeľ - evropský komisař pro vzdělání a kulturu Mons. Jan Graubner - předseda ČBK, arcibiskup olomoucký, metropolita moravskýMons. František Tondra - předseda KBS, spišský diecézní biskupLibor Lukáš – hejtman Zlínského kraje

Výběr místa

Poutní místo Velehrad bylo vybráno s ohledem na dostupnost ze zúčastněných zemí a bohatou poutní tradici nejen Čechů, ale i Slováků.Toto poutní místo je bezprostředně spjato s počátky víry a kultury v cyrilometodějské tradici.

Program

Čtvrtek 17.7.2008příjezd od 12 hodin do večera17.00 „light program“ (sestřihy WYD, informace, hudební produkce, vítání poutníků, nabídka mší svatých v bazilice...); vystoupí kapely: Eliška Bielkova (SK), Run(a)way (CZ), Kerygma (SK), AdoraRe (CZ)21…

Sponzoring a podpora akce

Setkání ActIv8 je možné podpořit finančně na hlavní účet Asociace křesťanských sdružení mládeže u ČSOB a.s., č.ú.: 150369794/0300; do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno.Máte-li zájem o zaslání potvrzení o daru, napište na email svetnickova…