Využití finančních prostředků ze sbírky


Benefiční koncert pro Haiti

Celostátní setkání mládeže, Tábor-Klokoty srpen 2007

1. Podpora školy na okraji Port au Prince v Cazeau

Škola na okraji Port au Prince je vedená Malými sestrami svaté Terezy. Je situována v oblasti Cazeau, kde žijí chudé rodiny, které nemají možnost posílat své děti do placených škol. Díky sestrám mohou tyto děti navštěvovat školu bezplatně a získat tak alespoň základní vzdělání.

Projekt garantovaný představitelem řádu Oblátů na Haiti umožnil základní vybavení této školy a zabezpečil výuku na této škole pro 137 dětí.

Vybavení: 50 židlí, 10 lavic, 5 tabulí

Pokrytí platů pro 3 učitele na rok

 

2. Podpora školní jídelny ve škole Notre Dame, Blanchard

Škola Notre Dame je vedená řádem Oblátů. Navštěvují ji děti nejen z Blanchard, ale i z vesnic Duvivier, Larousse, Terre-Noire, Barriere-Fer, Martial and Fontaine. Děti ze sociálně slabých a chudých rodin zde získávají základní vzdělání po dobu šesti let. Školní jídelna je součástí školy a vaří jedno jídlo denně pro asi 400 žáků. Část potravin získává škola od organizace Food for Poor, potřebuje však kuchyňské zařízení.

Projekt umožnil zakoupení vybavení školní jídelny a umožnil stravování pro 400 dětí této školy.

Vybavení: 1 sporák, 5 kotlů, 5 stolů, 300 talířů


3. Nutriční výživa pro děti v Baie de Henne a podpora česko-slovenského zdravotního týmu na Haiti

Od ledna 2007 spolupracuje Arcidiecézní charita Olomouc se slovenskými lékaři, kteří vybudovali zdravotní středisko s laboratoří a vakcinačním programem v oblasti Mole Saint Nicolas na Haiti. Lékaři jsou vysíláni na Haiti v rámci zdravotnických projektů Trnavské univerzity pod patronací prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho z Univerzity Sv. Alžběty v Bratislavě. Zdravotnické středisko v Mole Sanit Nicholas navštěvuje na 1000-1200 pacientů měsíčně. Slovenští lékaři a česká zdravotní sestra také pravidelně dojíždějí do vesnice Baie de Henne a okolí.

Na podzim 2007 se začala připravovat také cesta prvního českého lékaře. V únoru 2008 ho Arcidiecézní charita Olomouc vyslala na Haiti, aby působil v Mole Saint Nicholas a v Baie de Henne po dobu 4 měsíců, v rámci mise slovenských lékařů.

Počet příjemců pomoci: 1200 osob za měsíc