Ve dnech 18.-20.7.2008 se na Velehradě uskutečnilo mezinárodní setkání české a slovenské mládeže, zvané ActIv8. Setkání probíhalo paralelně se Světovým dnem mládeže (SDM) v Sydney (15.-20.7.). Stejně tak se setkali statisíce mladých lidí v různých zemích celého světa. Mládež se účastnila například koncertů, diskusních přednášek a bohoslužeb. Součástí ActIv8 byl také Benefiční koncert pro Ukrajinu, který vynesl 170.000 Kč. Příští setkání mládeže, v roce 2011, se uskuteční v Madridu

  Zatímco SDM v Sydney se účastnilo 220 mladých lidí z celé České republiky, sobotního bdění na ActIv8 se zúčastnilo 7.200 mladých z různých koutů České republiky a Slovenska.

 Mládež na Velehradě se propojila se Světovým dnem mládeže v Sydney prostřednictvím sestřihu ze sobotní vigilie a přímého přenosu z nedělní ranní mše svaté s papežem Benediktem XVI.

   Na setkání přijali pozvání také delegáti z Polska.

   Benefiční koncert pro Ukrajinu se uskutečnil ve spolupráci se Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Během koncertu účastníci setkání darovali přes 170.000 Kč.

 Peníze půjdou na konkrétní projekty. P. Peter Krenický, který na Ukrajině působí jako misionář, by rád podpořil adopci dětí, dětské tábory, Dům pokojného stáří nebo pečovatelskou službu. Sbírka bude pokračovat celý rok, a to prostřednictvím dárcovských sms a přispěním na zřízený účet.

  Po celou dobu setkání mladí lidé ve velkém množství využívali příležitost k duchovním rozhovorům, ke svátosti smíření a k tiché adoraci.

 Program setkání mládeže na Velehradě vyvrcholil jitřní slavnostní mší svatou, která následovala těsně po přímém přenosu ze Sydney, tedy ve 4.00 hodiny ráno. V závěru bohoslužby mladí lidé dostali jako dárek klíčenku s pouzdrem, ve kterém byl smotaný svitek s textem motta SDM.

  O nedělní snídani mladých lidí se postaraly desítky domácností na Velehradě i v jeho okolí (uherskohradišťský děkanát), které napekly asi 400 kg koláčů a buchet.

  "Spolupráce s obcí a se starostou byla vzorová," hodnotil jeden z organizátorů spolupráci s místní samosprávou.

  Poutní místo Velehrad bylo vybráno s ohledem na dostupnost a bohatou poutní tradici České republiky i Slovenska.

  Setkání se uskutečnilo s podporou Visegrádské čtyřky

  Pozvání na ActIv8 přijala řada českých, moravských a slovenských biskupů, mezi nimi například olomoucký arcibiskup Jan Graubner, plzeňský biskup František Radkovský, pražský biskup Karel Herbst, řeckokatolický apoštolský exarcha Ladislav Hučko, slovenský spišský biskup Štefan Sečka, slovenský trnavský arcibiskup Ján Sokol a bratislavský eparcha Peter Rusnák.

 Stejně jako u příjezdu, také při odjezdu mladých lidí z Velehradu posílily České i Slovenské dráhy své spoje, podrobnější informace jsou na www.activ8.cz.

 Dnes před 5 hodinou ráno vyhlásil papež Benedikt XVI. příští Světový den mládeže v Madridu v roce 2011.

 

Fotografie v tiskové kvalitě:

- k dispozici bez nároků na honorář na ftp

- v případě uvedení autora: "Archiv Sekce pro mládež ČBK"

Hostitel: ftp.czami.cz
Uživatel: activ8ftp
Heslo: activ8press

 

Pořadatelé ActIv8:

Sekce pro mládež České biskupské konference

Sekcia pre mládež Konferencie biskupov Slovenska

Asociace křesťanských sdružení mládeže

Združenie křesťanských spoločenstiev mládeže

Spolupořadatelem je také občanské sdružení, křesťanská sportovní organizace Orel.

 

Nad setkáním převzali záštitu:

Dr.h.c. Ing. Ján Figeľ – člen Evropské komise zodpovědný za vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež

Mons. Jan Graubner – předseda České biskupské konference, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Mons. František Tondra – předseda Konferencie biskupov Slovenska, spišský diecézní biskup

Libor Lukáš – hejtman Zlínského kraje

 

ActIv8 a motto setkání

Název velehradského setkání ActIv8 (čti ektivejt) je odvozený od anglické zkratky "Act I, v. 8" pro Skutky apoštolů, kapitolu první a verš osmý (Sk 1,8), která odkazuje na motto setkání na Velehradě i Světového dne mládeže v Sydney: "Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky". Anglické slovo "activate" svým významem povzbuzuje k aktivnímu a činorodému prožívání mládí a zároveň motivuje k vydávání osobního svědectví o Kristu v současném světě.

 

 

Kateřina Regendová,
tisková mluvčí ActIv8

GSM: +420 605 832 091

e-mail: KaterinaRegendova@seznam.cz

www.activ8.cz, www.activ8.sk