4. 7. 2008
 

Ve dnech 18. - 20. července 2008 se na Velehradě uskuteční Setkání české a slovenské setkání mládeže, zvané ActIv8 (čti ektivejt). Na přípravě tohoto setkání se podílí 40 slovenských a českých pořadatelů, kteří úzce spolupracují s 500 dobrovolníky. Připravované setkání je nabídkou pro všechny, kteří se nemohou zúčastnit XIII. světového dne mládeže s Benediktem XVI. přímo v Sydney (15. – 20. 7.). Účastníci setkání budou sledovat sobotní vigilii a nedělní mši svatou s papežem v přímém přenosu – s osmihodinovým odstupem pak prožijí vlastní noční bdění a nedělní jitřní slavnost.


  • poutní místo Velehrad bylo vybráno s ohledem na dostupnost a bohatou poutní tradici České republiky a Slovenska

  • setkání se připravuje s podporou Visegrádské čtyřky

  • očekává se několik tisíc mladých lidí z obou zemí ve věku od 15 let do 30 let

  • účastníci budou spát ve stanech, mají zajištěné teplé obědy, dostatek vody i sociálních zařízení; zdravotní péči zaštítila Maltézská pomoc

  • pořádek během akce zajistí dobrovolníci z řad účastníků - v oranžových tričkách

  • součástí servisu jsou mimo jiné informační stánky, duchovní služba i vlastní časopis

  • součástí programu je například benefiční koncert pro Zakarpatskou Ukrajinu, mše svaté, křížové cesty, diskusní skupiny, sport, vigilie, bdění s papežem, koncerty apod.

  • přímý přenos sobotní vigilie ze Sydney bude přenášet TV Noe a ČT 2

  • více o setkání na www.aktiv8.cz nebo www.aktiv8.sk, dále: http://tisk.cirkev.cz


Pořadateli setkání jsou:

Sekce pro mládež České biskupské konference; Sekcia pre mládež Konference biskupov Slovenska; Asociace křesťanských sdružení mládeže; Združenie křesťanských spoločenstiev mládeže. Spolupořadatelem je také občanské sdružení, křesťanská sportovní organizace Orel.


Nad setkáním převzali záštitu:

Dr.h.c. Ing. Ján Fígeľ – člen Evropské komise zodpovědný za vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež; Mons. Jan Graubner – předseda České biskupské konference, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský; Mons. František Tondra – předseda Konference biskupov Slovenska, spišský diecézní bikup; Libor Lukáš – hejtman Zlínského kraje.


Motto ActIv8 i setkání v Sydney:

Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky“. Od souřadnic této věty v Bibli v angličtině je odvozený i název velehradského setkání ActIv8 (čti ektivejt): „Act I v 8“ je zkratka pro Skutky apoštolů, kapitolu první, a verš osmý (Sk 1,8). Anglické slovo „activate“ svým významem povzbuzuje k aktivnímu a činorodému prožívání mládí a zároveň motivuje k vydávání osobního svědectví o Kristu v současném světě.


Kateřina Regendová

tisková mluvčí ActIv8

GSM: +420/605 832 091

e-mail: KaterinaRegendova@seznam.cz