Setkání české a slovenské mládeže

Tradičním tancem a zpěvy přivítali domorodci papeže v Sydney

17. 7. 2008 20:42
Rubrika: Aktuality | Štítky: ActIv8 a WYD 08
  Dnes odpoledne ve 14.35 místního času (6.35 SELČ) přijel papež autem k přístavu Rose Bay, kde ho starší australského domorodého obyvatelstva přivítali tradičními tanci a zpěvy. Papež nastoupil na loď, která ho odvezla do přístavu Barangaroo na první setkání s mladými lidmi. Plné znění promluvy Benedikta XVI. najdete v příloze článku.

  Sydney (AUS): Po tradičním tanci a zpěvu starších australských domorodců v přístavu Rose Bay následovaly ještě písně na přivítanou zazpívané v místním dialogu a v různých jazycích původních obyvatel Oceánie.

  Papež nastoupil na loď "Sydney 2000", která ho dovezla do přístavu Barangaroo, kde papeže očekávali mladí lidé, aby se s ním přivítali. Během plavby stál Svatý otec na přídi na druhé terase spolu s kardinály Tarcisiem Bertonem, Georgem Pellem a Stanisławem Ryłkem. Na první a třetí terase byli mladí lidé s vlajkami Světových dní mládeže. Flotila malých lodí s mladými lidmi na palubě doprovázela loď, na které plul papež směrem k přístavu Barangaroo.

  V 15.30 místního času (7.30 SELČ) doplula loď s Benediktem XVI. do přístavu, kde se už mladí lidé shromáždili ke slavnostnímu setkání. Papeže přivítala skupina mladých domorodých Australanů a skupina mladých lidí z oblasti Tichomoří, kteří zazpívali některé písně domorodého obyvatelstva a píseň "Tu es Petrus" (Ty jsi Petr).

  Po přivítání arcibiskupem ze Sydney, kardinálem Georgem Pellem, předsedou Australské biskupské konference biskupem Philipem Edwardem Wilsonem a předsedou Papežské rady pro laiky kardinálem Stanisłavem Ryłkem se papež obrátil na mladé lidi, kteří vytvořili v prostranství přístavu sváteční atmosféru.

  Hned na začátku papež připomněl, že myslí i na ty, kteří se nemohou účastnit, na "nemocné a psychicky hendikepované, mládež ve vězení, ty, kteří se ocitli na okraji společnosti a ty, kteří se z nějakého důvodu cítí odcizeni církvi. Jim pravím: Ježíš ti je nablízku! Okus jeho objetí, které uzdravuje, jeho soucit, jeho milosrdenství!" Papež hovořil o Letnicích, o tom, že apoštolé získali odvahu mluvit o svém setkání se vzkříšeným Ježíšem, přitom "byli z mnoha hledisek normálními lidmi. Nikdo nemohl tvrdit, že je dokonalým učedníkem." Právě tehdy, kdy "je naplnil Duch Svatý, byli proniknuti pravdou Kristova evangelia a inspirováni k jeho nebojácnému hlásání." Zamýšlel se také nad smyslem lidského života a zdůraznil, že existuje ve společnosti něco "neblahého, co vychází z faktu, že svoboda a tolerance jsou velmi často odděleny od pravdy. To je živeno – dnes široce rozšířenou – ideou, že neexistuje absolutní pravda, která vede naše životy. Relativismus tím, že prakticky bez rozdílu všemu přikládá hodnotu, činí 'zkušenost' důležitější nad všechno ostatní. Avšak zkušenosti, odtržené od jakékoli úvahy o tom, co je dobré či pravdivé, mohou vést nikoli k ryzí svobodě, nýbrž k morálnímu a intelektuálnímu chaosu, k poklesu morální úrovně, ke ztrátě sebeúcty, ba dokonce k zoufalství."

  Papež dále poukázal na to, že "Kristus nabízí víc, ba dokonce všechno! Jenom on, který je pravda, může být cestou, a proto také životem. 'Cestou', kterou se vydali apoštolé až na konec země, je život v Kristu. Je to život církve. A vstupem do tohoto života, do křesťanského života, je křest."

  Na závěr papež shrnul situaci, v níž se nachází současný svět: "Boží stvoření je jediné a dobré. Dbát o nenásilí, udržitelný rozvoj, spravedlnost a pokoj, pečovat o naše životní prostředí je pro lidstvo životně důležité. Tomu všemu však nelze rozumět, pokud se nepřistoupí k hluboké reflexi nad vrozenou důstojností každého lidského života od početí až po přirozenou smrt. Náš svět je unaven chtivostí, zbídačováním a rozpory, fádností falešných idolů, pokryteckými odpověďmi a smutkem falešných slibů. Naše srdce a naše mysl touží po životní vizi, kde kraluje láska, kde jsou dary sdíleny, kde se buduje jednota, kde svoboda nachází vlastní význam v pravdě a kde se identita zakládá na ohleduplném společenství. To je dílo Ducha Svatého! To je naděje nabízená evangeliem Ježíše Krista!"

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona