Velkou mší pod širým nebem byly dnes v Sydney zahájeny Světové dny mládeže. 

   Samotné liturgii nejdříve předcházela svědectví těch, pro které měly minulé Dny mládeže zvláštní význam. Účastníci tak mohli slyšet například slova mladé řeholnice z Německa, která právě na Světových dnech mládeže objevila své povolání. Nyní se právě ona snažila povzbudit mladé, aby se nebáli jít za Božím hlasem. Několikrát zde také zaznělo jméno Jana Pavla II - papeže, který tradici Světových dní mládeže zavedl.

  Za zvuku hymny Světových dní mládeže v Austrálii byly přineseny vlajky zemí, které jsou na setkání zastoupeny. Za nimi přišly symboly mezinárodních setkání s Papežem – kříž a ikona, k nimž tentokrát přibyla dřevěná hůl, kterou přinesl mladík s klokaní kůží na ramenou. Jde o tzv. message stick, užívaný domorodci k předávání zpráv.  

  Samotná eucharistická slavnost začala v podvečer. V homilii  oslovil metropolita Sydney, kard. Pell nejprve bloudící a ztrápené, ty kdo přišli o naději. Řekl, že Kristus volá všechny trpící, aby z nich sňal tíži. „Příčiny zranění mohou být různé, takové jako drogy, alkohol, rozpad rodiny, tělesné touhy nebo i smrt. Může to být dokonce prázdnota dosaženého úspěchu. Kristovo pozvání patří všem, kdo trpí, nejen katolíkům a jiným křesťanům, ale zejména těm, kdo žádné náboženství nemají. Kristus vás zve domů, tam, kde je láska, uzdravení a společenství.“

  Kard. Stanisław Ryłko pal vyzval mladé, aby objevovali roli Ducha svatého, poznávali Jej a byli otevřeni Jeho působení. „Přijeli jste na toto setkání s Benediktem XVI.; přinášíte své mládí, své naděje, plány do budoucna, svou víru plnou nadšení. Přivezli jste s sebou také otázky, které zatím nemají odpovědi, a problémy, které sami neumíte vyřešit. Ježíš z Nazareta – jediný Učitel a jediný Průvodce, který nás nezavede, nekonečný Pramen pravé moudrosti - vám dnes říká: „Přijměte Ducha svatého.“   

  Na oslavu Světových dnů mládeže se sjelo přibližně 250 000 účastníků z celého světa, mezi nimi je 220 českých poutníků.

   Benedikt XVI. bude s mladými od čtvrtka. Setkání vyvrcholí sobotní vigilií a slavnostní nedělní mší, které bude papež celebrovat.

  Vigilie i slavnostní mše akce budou v přímém přenosu na TV Noe.  Sobotní vigilii můžete pak vidět od 10:00 i na programu ČT2.

  Dny mládeže potrvají do 20. července.

ZDROJ: RadioVaticana