Pondelok strávili pútnici zo Slovenska spolu so Slovákmi žijúcimi v Melbourne a okolí na spoločnom výlete po Ocean road pozdĺž oceánu. Okrem iného navštívili aj známe skalné útvary nazvané 12 apoštolov, ktoré vznikli pôsobením vĺn oceánu.
   Vo večerných hodinách slávili vo farnosti sv. Augustína svätú omšu. Hlavným celebrantom bol žilinský biskup Tomáš Galis, s ktorým koncelebroval košický eparcha Milan Chautur a 20 kňazov zo Slovenska.
Pútnici medzi sebou privítali ďalších asi 10 účastníkov, ktorí prileteli zo Slovenska.

 Tlačová kancelária KBS