Dekretem Apoštolské penitenciarie, který byl sepsán 28.6.2008 a byl zveřejněn 5. 7. 2008, se všem účastníkům XXIII. Světových dní mládeže v Sydney nabízí získat plnomocné odpustky.

  Ve dnech 15.-20.7.2008 mohou získat plnomocné odpustky všichni věřící, kteří připutují do Sydney a "zbožně se zde zúčastní některé bohoslužby nebo duchovního cvičení v rámci XXIII. Světového dne mládeže včetně jeho  slavnostního ukončení." Dalšími podmínkami, nutnými k získání plnomocných odpustků, jsou přijetí svátosti smíření, přijetí Eucharistie v den získání odpustků a modlitba na úmysl Svatého otce.

  Částečné odpustky mohou získat všichni věřící, kteří budou během probíhajícího setkání mládeže kdekoliv ve světě "prosit Ducha Svatého, aby vedl mladé lidi k lásce a dal jim sílu hlásat evangelium svým životem."

 

ZDROJ: Tiskové středisko ČBK