Utorok a streda sú v Melbourne venované spoznávaniu farnosti a diecézy. Jednotlivé skupinky pútnikov sa zaájajú do aktivít farnosti a spoznávajú aj samotné mesto.
   Počas prvého týždňa navštívili mladí Slováci v blízkosti Melbourne aj kláštor Cisterciánov a mali možnosť spoznať život a regulu jedenej z najprísnejších rehôl na svete. V rámci farnosti boli Slováci účastní aj na svätej omši pre starých a chorých, v rámci ktorej miestny farár udeľoval sviatosť pomazania chorých.

Tlačová kancelária KBS