Čeští účastníci XXIII. Světového dne mládeže (15.-20.7.2008) vytvořili vlastní tiskový tým, který bude průběžně podávat zprávy o dění v Austrálii. Jejich záměrem je informovat své blízké i širokou veřejnost zejména o zážitcích české delegace.

  Sydney (AUS): Česká skupina v Austrálii má svého tiskového mluvčího. Je jím Ing. Václav Vacek, kterého mohou novináři zastihnout na telefonním čísle: +61 450 527 468 (v červenci) nebo na e-mailové adrese:vaclav.vacek@fidcon.cz stejně jako na adrese tisk-sydney@cirkev.cz.

  Účastníci setkání už také zveřejňují své dojmy na stránkách www.signaly.cz. Průběžně budou prezentovány také fotografie z pobytu v Austrálii.

  Další zprávy si budou moci zájemci přečíst také na stránkách Tiskového střediska ČBK, http://tisk.cirkev.cz.

 

Výběr z dosavadního zpravodajství:

  Celkem 220 lidí z České republiky postupně odlétá do australské diecéze Melbourne. První dvě skupiny jsou ubytované v rodinách ve farnostech Ringwood, Ringwood North a Moorloorbark. Smyslem pobytu v diecézích před vlastním setkáním v Sydney je poznání místní kultury, života a lidí – a to prostřednictvím pobytu v rodinách a díky pestrému programu, který připravili Australané i česká organizace.

  Poslední skupina odlétá 8.7. ve večerních hodinách z Prahy. Při této příležitosti se ve 13.30 hodin uskuteční tisková konference v budově České biskupské konference (2. patro, vlevo). Jejími hosty budou mimo jiné někteří odlétající účastníci setkání – včetně delegátů mezinárodní skupiny.

  Účastníci XXIII. Světového dne mládeže v Sydney budou prostřednictvím svých zpravodajců v trvalém kontaktu také s organizátory a účastníky ActIv8, Setkání české a slovenské mládeže na Velehradě (18.-20.7.2008).

  "Během letu do Soulu byly letušky velmi milé a vzorně se o nás staraly. Jídla evropského typu si ale nachystaly málo, někteří proto korejskou specialitu ochutnali ne úplně dobrovolně. Naše evropské jazýčky těmto dobrotám bohužel většinou na chuť nepřišly," sděluje Lucy Tomečková.

 

Kateřina Regendová,
tisková mluvčí ActIv8

mobil: +420 605 832 091

e-mail: KaterinaRegendova@seznam.cz

 

ZDROJ: Tiskové středisko ČBK