Světové dny mládeže provází od počátku kříž, který vždy před setkáním putuje po celý rok od města k městu v hostitelské zemi. Zajímavostí je, že tento kříž putoval již celkem třikrát přes Českou republiku. Kříž bude během Světového dne mládeže v Sydney na hlavním pódiu. Zahajovací mše začala v úterý 15.7.2008 od 16.30 hodin místního času (8.30 SELČ).

  Sydney (AUS): Do Sydney včera (14.7.2008) doputoval kříž světových dnů mládeže. Dnes byl vztyčen na pódiu při zahajovací mši svaté, kterou celebruje kardinál hostitel George Pell. Mše svatá začala podle místního času v 16.30 hodin, v našem časovém pásmu tedy v 8.30 hodin.

  Tento prostý dřevěný kříž věnoval mladým lidem celého světa papež Jan Pavel II. v roce 1984. Dodnes je na kříži cedulka se slovy, která tehdy řekl: "Ježíšův kříž! Neste ho do světa jako symbol lásky Ježíše Krista, která miluje celé lidstvo. Zvěstujte všem, že pouze v Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém je vykoupení a spása."

  Kříž své putování po světě začal v Mnichově, odkud byl tajně dovezen do Prahy ke kardinálu Františku Tomáškovi, aby symbolicky spojil mládež východu a západu.

  Kříž doprovází všechny Světové dny mládeže. Je již krásnou tradicí, že rok před světovým setkáním mládeže putuje po farnostech hostitelské země a mladí lidé se okolo něj shromažďují k modlitbě.

  Po světovém setkání mládeže v Torontu ho čeští poutníci přivezli opět do České republiky, aby symbolizoval spojení 3. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou s celou církví a se XVII. světovým dnem mládeže v Torontu. Kříž putoval po farnostech naší vlasti několik měsíců.

  Další návštěva kříže proběhla v roce 2003 v rámci "Pouti smíření", kterou organizovali mladí během Středoevropských katolických dnů.

  Během Světového dne mládeže na Květnou neděli 2003, který se konal v roce růžence, papež Jan Pavel II. přidal ke kříži ještě ikonu Panny Marie. Od té doby putuje kříž a ikona společně.

 

P. Jan Balík, janbalik@gmail.com

ZDROJ: Tiskové středisko ČBK