Ak chcete viac informácií alebo máte nejaké otázky, obráťte sa na:

Rada KBS pre rodinu a mládež
Kapitulská 11
814 99 Bratislava
Tel/fax: + 421 2 544 19 622
Mobil: + 421 903 659 588

Email:

  • mladez@kbs.sk
  • gresnerova@yahoo.de

Informácie týkajúce sa dopravy:

  • maria.dedova@gmail.com