V pátek 18.7. jsme uléhali naplnění těšením na vyvrcholení WYD a vlastně to, proč jsme se do Austrálie vypravili, setkaní se Svatým Otcem ve chvílích modlitby. V sobotu jsme museli vstávat nepříjemně brzy! Pro mnohé z nás byl čas mše sv. 6:30 přímo šíleným:-). Po bohoslužbě následovala snídaně, kterou pro nás měli připravenou ve farnostech, kde jsou ubytované jednotlivé skupiny Čechů. Pak jsme se vypravili na místo činu, kde se mělo odehrát to nejdůležitější.

 

Protože se najednou přesouvalo 235 000 lidí, nebylo to pro organizátory rozhodně jednoduché. Proto se již dopředu měl nahlásit čas, kdy která skupina bude procházet přes Harbour Bridge, který byl právě jedním z míst, kudy vedla tzv. Pilgrim walk (cesta poutníků). Češi jsou ale vynalézaví a aby se vyhnuli velkým tlačenicím, trochu si přivstali a velký kus se svezli vláčkem:-). A tak jsme poměrně brzy dorazili na Randwick, velkou dostihovou dráhu, která se rychle zaplňovala poutníky z celého světa.

 

Do večerní vigilie se Svatým Otcem ale byla ještě spousta času. Tuto dobu někteří využili k dohánění spánkového deficitu minulých dní, někteří se rozběhli do uliček „Randwického městečka“, aby vyměňovali drobnosti s jinými národy jako upomínky, někteří se pustili do zpívání či tance, další zase zlákala hra karet, jiní se vydali ke stánku s oficiálním oblečením WYD Sydney 2008.

 

Nakonec to uběhlo velice rychle a byl večer, blížila se 19 hodina australského času a my s napětím očekávali Svatého Otce. Vigilie byla nádherná. Když se člověk rozhlédl, ve svitu svíček mohl vidět barvy vlajek, slyšet rozmanitost jazyků, pozorovat jedinečnost jednotlivých lidí různých národů, a přesto cítit jednotu, protože všichni přeci věříme v jednoho Boha! Svatý Otec mluvil o darech Ducha svatého a o tom, že se vlastně ten večer připodobňujeme k jeho apoštolům sjednoceni v modlitbě pod hvězdným nebem.

 

Po krátké adoraci jsme se uložili ke spánku do svých spacáků, přestože ticho rozhodně nehrozilo. Mnozí totiž svoji radost projevovali tancem a zpěvem, vším možným, jen ne v tichu:-). Ráno nás probudili s upozorněním, že brzy začne ranní modlitba.

 

Po té v 10h začala slavnostní mše sv. sloužená samotným papežem Benediktem XVI. Svatý Otec ve svém kázání položil mnoho otázek pro zamyšlení: „Co vy necháte příštím generacím? Stavíte život na pevných základech? Budujete něco, co přetrvá?“ Následně udělil svátost biřmování 14 Australanům a 10 dalším mladým z celého světa. Mezi nimi byl i Čech Vašek Rylko.

 

Když mše sv. skončila někteří z nás znovu zapadli do spacáků, ale valná většina se vydala zpátky do místa svého ubytování, kde nás čekala ještě jedna noc.

 

Za tiskový tým Johanka Stejskalová