Mezi biřmovanými byl při vigílii představen i čech Vašek Rylko.