Poslední den Světových dnů mládeže, během mše svaté, bude papež Benedikt XVI. udílet svátost biřmování. Bude to poprvé, kdy papež bude udílet svátost křesťanské dospělosti na setkání katolické mládeže.

  Celkem bude 24 biřmovánců - 14 pochází z Austrálie, 10 z ostatních zemí.  Australští kandidáti jsou ve věku od 16 do 43 let a byli vybráni biskupy z celé Austrálie jako představitelé různých australských regionů. A pozor, ačkoliv Česká republika nepatří na Světových dnech mládeže mezi země s největším zastoupením účastníků, přesto má i ona mezi deseti kandidáty svého zástupce - je jím osmnáctiletý Václav Rylko.

  Světové dny mládeže začínají již za čtyři dny. Pokuď ale přímo v Sydney být nemůžete, nezoufejte - "on-line v Duchu svatém" budeme s poutníky všichni na česko-slovenském setkání ActIv8 na Velehradě.