Převzato z webu: RádioVaticana

 "Drazí bratři a sestry,
  Chtěl bych především srdečně a vděčně pozdravit představitele a celou občanskou i církevní obec Castel Gandolfa, která mně během mého pobytu vždycky obklopuje vřelou a starostlivou pohostinností. Mé myšlenky již zalétají do Austrálie, kam se, dá-li Bůh, vydám příští sobotu 12.července. V Sydney na jihovýchodě této země se totiž bude konat XXIII. Světový den mládeže. „Kříž mládežnických setkání“ putoval v uplynulých měsících celou Oceánií a v Sydney bude znovu tichým svědkem smlouvy uzavřené mezi Pánem Ježíšem Kristem a novými generacemi. Na 15.července je plánováno slavnostní uvítání mládeže, v sobotu 19.7. se bude konat vigilie a v neděli 20.7. eucharistická slavnost, vrcholný a závěrečný moment této události. Australská biskupská konference se s veškerou péčí postarala o vše potřebné za podpory občanských autorit a vydatné spolupráce s nimi. První skupiny chlapců a děvčat se již z různých kontinentů do Austrálie vydaly. Celou církev zvu, aby se cítila účastnicí nové etapy tohoto velkého mládežnického putování světem, které roku 1985 započal Boží Služebník Jan Pavel II.

  Nadcházející Světový den mládeže má být jakousi obnovou Letnic. Křesťanská společenství se po celý rok připravovala podle návodu, který jsem načrtnul v poselství na téma „Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky“ (Sk 1,8). To je příslib, který dal Ježíš svým učedníkům po zmrtvýchvstání a který v církvi zůstává stále platným a aktuálním: Duch svatý, očekávaný a přijatý v modlitbě, dává věřícím schopnost být svědky Ježíše a jeho evangelia. Vanutím do plachet církve Duch svatý stále znovu z generace na generaci podněcuje k vyplutí, aby se všem dostalo dobré zprávy o lásce Boha, plně zjevené v Ježíši Kristu, pro nás zabitého a vzkříšeného. Jsem si jist, že se katolíci ve všech končinách světa spojí se mnou a s mládeží shromážděnou v Sydney jako ve večeřadle a budou intenzivně vzývat Ducha svatého, aby naplnil srdce vnitřním světlem, láskou k Bohu a k bratřím a odvážnou iniciativou přinášet Ježíšovo věčné poselství do různých jazyků a kultur.

  Spolu s Křížem, provází Světové dny mládeže také ikona Panny Marie. Její mateřské ochraně svěřme tuto cestu do Austrálie i setkání mládeže v Sydney. Kromě toho bych chtěl tuto první červencovou neděli prosit o Mariinu přímluvu za to, aby léto bylo pro všechny příležitostí k odpočinku a fyzické i duchovní obnově."

Přeložil Milan Glaser