Na Soulském letišti se momentálně nachází 97 českých poutníků, kteří tu přesedají na let Soul-Melbourne. Měli zde slouženou mši.

Nikdo z poutníků neměl při letu větší problémy, i když na některé nezbylo evropské jídlo a tak museli zvolit korejskou variantu.