První Světový den mládeže se uskutečnil v Římě v roce 1985. Jeho iniciátorem byl papež Jan Pavel II. Světové dny mládeže za svých 23 let života přinesly své ovoce: přiblížení národů, nová povolání k manželství i ke kněžství, mnohá obrácení. Benedikt XVI. pokračuje v této linii a zve mladé lidi do Sydney.

  Světové dny mládeže inicioval papež Jan Pavel II. Dne 22.10.1978, tedy jen několik dní po svém zvolení na Petrův stolec, mladým lidem říká: "Vy jste naděje církve a světa. Vy jste moje naděje". Při svém prvním větším setkání s mladými, v listopadu 1978 v bazilice sv. Petra, dodává: "Řekněte každému, že papež klade důraz na mladé." Stejná slova často opakoval, zvlášť v průběhu Světových dní mládeže.

  Proč vznikly Světové dny mládeže?

  U zrodu Světových dnů mládeže stála osobní zkušenost papeže Jana Pavla II. S mladými lidmi se často setkával už jako biskup a kardinál, později velmi často jako papež. Pochopil, že mladí konce 20. století potřebují objevit Ježíše a podstatnou krásu jeho evangelia novým způsobem. Proto je třeba hovořit k nim řečí, které rozumí – jejich současným způsobem vyjadřování i chápání. S odvahou se pustil do dialogu se světem mladých a vytvořil pro ně v církvi prostor.

  Generace Jana Pavla II.

  První Světový den mládeže se uskutečnil v Římě, v roce 1985. V následujících dvaceti letech se Jan Pavel II. s mladými lidmi setkal nesčetněkrát, na světové úrovni osmkrát. Prvním ze Světových dnů, kterého se zúčastnila i mládež z Čech, Moravy a Slezka, byl VII. světový den mládeže v polské Čenstochové roku 1991. Pastorace mládeže podle Jana Pavla II. se stala inspirací pro práci s mládeží v České republice. Po právu se dnes celosvětově hovoří o generaci Jana Pavla II. Ti, kteří odborně hodnotí jeho pontifikát, zdůrazňují, že svým postojem vrátil mladou generaci církvi. 

  Dobré věci poznáte po ovoci

  Říká se, že dobré dílo a působení Ducha svatého se pozná po ovoci. Přínos Světových dnů lze snadno jasně ukázat na celé řadě příkladů. Tato setkání mají nejen význam vnitrocírkevní, ale i mezinárodní – značně přispívá ke sbližování národů, ke vzájemné otevřenosti, toleranci, spolupráci apod. Vždyť na každém Světovém dni mládeže se setkali statisíce až miliony mladých lidí z celého světa. Tím největším významem je však proměna a povzbuzení každého jediného mladého člověka. Díky Světovým dnům mládeže si spousta mladých lidí našla svého životního partnera a rozhodla se pro manželství. Řada mladých mužů poznala své povolání ke kněžství. Tato setkání přinesla nespočetně vnitřních obrácení k odvaze víry, k dobru a ke službě.

  Také Benedikt XVI. se rozhodl pro mládež

  Krátce po smrti Jana Pavla II. řekl nově zvolený papež Benedikt XVI. tehdejšímu zodpovědnému za papežské zahraniční cesty, Mons. Renatu Boccardovi: "Teď musíme myslet na Kolín". Bylo to jasné rozhodnutí pokračovat v linii Světových dní mládeže. S pečlivostí jemu vlastní se na svou papežskou "premiéru" připravoval a zvládl ji na jedničku. Sledujeme-li dnes tříleté působení nového papeže, můžeme z jeho postojů a priorit rozpoznat, že zdaleka ne ve všem pokračuje ve šlépějích svého předchůdce. Papež Benedikt XVI. pochopitelně jde svou cestou, ale mládež mu leží na srdci. Je už samozřejmostí, že program každé jeho apoštolské cesty zahrnuje setkání věnované speciálně mládeži – stejně tomu bylo při jeho návštěvě Ameriky i při jakékoli cestě po Itálii. Jeho poselství mladým každý rok inspirují pastoraci mládeže silnými myšlenkami.

  "Můžete vykonat velké věci"

   Do Sydney se papež těší a mladé lidi zve. Například v květnu mládeži v italském Janově řekl: "Každý z vás, drazí mladí, zůstane-li sjednocen s Kristem a s církví, může vykonat velké věci. A to je přání, které vám zanechávám. S těmi z vás, kteří jste se přihlásili, nashledanou v Sydney. A též s vámi ostatními, kteří budete setkání sledovat odtud. Vím, že v době setkání v Sydney budou diecéze pořádat setkání pro ty, co přijet nemohou. Všem přeji, aby se jednalo opravdu o nové Letnice mladých z celého světa." Papež Benedikt XVI. ví i o Setkání české a slovenské mládeže na Velehradě.


P. Jan Balík a Kateřina Regendová

Tisková mluvčí ActIv8 (CZ)

SCS. Lic. Kateřina Regendová
e-mail: KaterinaRegendova@seznam.cz
GSM: +420 605 832 091
 
ZDROJ: Tiskové středisko ČBK