Pozvánka na Activ8

Čo: stretnutie slovenskej a českej mládeže

Kde: na moravskom Velehrade

Kedy: 18.- 20. júla 2008 (možnosť príchodu už 17. júla popoludní)

Pre koho: pre všetkých od 14 – 30 rokov

Za koľko: 150 Sk + cestovné (v poplatku zahrnutá 2x sýta polievka)

Ubytovanie: vo vlastných stanoch

Registrácia: elektronickou formou na stránke www.activ8.sk (pre jednotlivcov aj skupiny)

Doprava:

autobusom – zabezpečujú koordinátori z jednotlivých diecéz podľa počtu záujemcov

vlakom17. júla pôjde cez celé Slovensko špeciálny vlak, ktorý bude viezť pútnikov do Velehradu a 20. júla sa bude vracať tou istou cestou naspäť; miesta zastávok pozrite na stránke www.activ8.skpešo – pešia púť „S Františkom za pápežom“; odchod z Myjavy 12. júla; informácie o púti nájdete na www.gifra.frantiskani.skbicyklom je potrebná kvalitná športová výbava a dobrá fyzická kondícia, info na www.activ8.sk

Z programu:

štvrtok – 17:00 „light program“ (uvítanie pútnikov, zostrihy zo SDM, hudobná produkcia)
                21:30 modlitba
piatok – 9:30 úvodný program
              11:30 svätá omša (v slovenskom jazyku)
              16:00 katechézy, krížová cesta
              19:30 koncert Tretí deň (SK) a Sonic Flood (USA) 
sobota – 7:30 gréckokatolícka liturgia
               9:30 aktívny blok
              11:00 „bdenie“ s pápežom
              15:00 workshopy, semináre, divadlo, šport
              20:00 vigília
              22:30 nočné bdenie
nedeľa – 02:00 prenos svätej omše zo Sydney
               04:00 ranná svätá omša (v českom jazyku)
               agapé

Ďalšie informácie: na www.activ8.sk