Zoznámte sa, prosím!

Vedeli ste, že ďalšou predstavovanou spolupatrónkou SDM 2008 je jednoduché dievča, ktoré bolo svojimi blízkymi oslovované Marietta? V súčasnosti ju niektorí pre spoločné znaky v hrdinstve prirovnávajú ku sv. Agnese 20. storočia. Ide o svätú mučenicu čistoty Máriu Gorettiovú, ktorá stratila svoj život pre záchranu duše.

Narodila sa v roku 1890 v mestečku Corinaldo pri Ancone v strednom Taliansku v rodine chudobných roľníckych rodičov ako tretie zo siedmych detí. Pre uživenie početnej rodiny boli rodičia, Assunta a Luigi, niekoľkokrát nútení sťahovať sa za prácou. Po náhlej smrti otca sa starosť nielen o vlastnú rodinu, ale i zúboženú rodinu roľníkov Serenelliovcov sústredila na zbožnú kresťanskú matku Assuntu a jej desaťročnú dcéru Mariettu.

Pre Mariettu to znamenalo prudkú zmenu dovtedy bezstarostného detského života na život dospelej ženy. Starala sa o domácnosť, opatrovala a vychovávala svojich štyroch mladších súrodencov a zodpovedne zabezpečovala pravidelný prísun peňazí do rodinného rozpočtu predajom vajec a holubov v meste, ktoré bolo až 10 km vzdialené. Marietta chodenie do školy kvôli povinnostiam nepoznala. Všetky svoje schopnosti však venovala intenzívnej a horlivej príprave na prijatie Pána Ježiša sviatostným spôsobom. S úprimnou nábožnosťou a nesmiernou radosťou v srdci k nemu pristúpila na sviatok Božieho Tela. Vtedy mala takmer 12 rokov. Práve v tomto čase Mariettu zarmucovalo nevyspytateľné správanie 18-ročného suseda Alessandra Serenelliho, s ktorým sa musela dennodenne konfrontovať.

Silný egoizmus ústiaci do neprekonateľného ľudského násilia sa u Alessandra naplno prejavil 5. júla 1902 v čase, keď obe rodiny pracovali na poli. Pod zámienkou sa z miesta práce vytratil domov za Mariettou, aby uspokojil neutíchajúci smäd po nej. Vo chvíli znásilnenia sa naplno preukázala Mariettina čistota duše, keď odolávajúc chúťkam násilníka sa snažila zo všetkých síl vymaniť statočným krikom: „Nie, nie! Boh to zakazuje! Prídeš do pekla!“ Vtedy Alessandro štrnástimi bodnutiami chcel ukončiť jej naliehavý krik, no napriek jeho veľkej snahe Marietta nezomrela hneď. Vo veľkých bolestiach sa ešte dožila nasledujúceho dňa. Po prevoze do nemocnice trpiaca a krvácajúca Marietta ešte prijala svoje druhé a posledné sväté prijímanie, a dokonca dokázala vysloviť svoje golgotské odpustenie: „Z lásky k Pánu Ježišovi odpúšťam mu z celého srdca a v nebi ho chcem mať vedľa seba!“ Zomrela na sviatok Najdrahšej Krvi Pánovej, 6. júla 1902.

Mária Gorettiová bola blahorečená a 24. júna 1950 ju pápež Pius XII. vyhlásil za svätú. Na tejto slávnosti sa zúčastnili i jej matka, súrodenci a jej vrah Alessandro Serenelli. Vo väzení bol 30 rokov. Pohnutý jej hrdinstvom zomrel v kajúcnosti 6. mája 1970. Písomne zanechal takýto odkaz: „Prosím celý svet za odpustenie môjho zločinu proti mučenici Márii Goretti a proti čistote. Zaprisahávam všetkých, aby sa chránili nemravnosti, nemravných divadiel, nebezpečenstiev a každej príležitosti, ktorá by ich mohla priviesť ku hriechu.“

Svätá Mária Gorettiová, oroduj za nás!

Beata Zemančíková