15. 4. 2008

 

Žilina (14. apríla 2008) – Medzinárodné stretnutie mládeže ActIv8, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. – 20. 7. 2008, nie je jedinou aktivitou pre rozvoj angažovanosti mladých ľudí. Ich približne desaťtisícová účasť na Velehrade by mala byť vyvrcholením príprav na oslavu XXIII. Svetových dní mládeže.

Pre lepšie skoordinovanie prípravných aktivít sa v pondelok 14. apríla v Pastoračnom centre v Žiline uskutočnilo druhé pracovné stretnutie zástupcov jednotlivých pracovných skupín slovenského organizačného tímu. „Cieľom stretnutia všetkých zodpovedných bola sumarizácia doterajšieho a aktuálneho stavu príprav na stretnutie. Vzájomnou informovanosťou,  výmenou nápadov,  predstavením a riešením problémov sme chceli dosiahnuť, aby to bola naozaj spoločná aktívna príprava,“ zdôraznil koordinátor príprav na ActIv8 za slovenskú stranu, kňaz Branislav Kožuch. Ako povedal, veľmi ho teší predovšetkým nadšenie ľudí, ktorí sú ochotní na seba prevzať zodpovednosť a v rámci svojich možností dobrovoľne pracovať na rôznych oblastiach tohto mládežníckeho podujatia.

 

Od Kvetnej nedele dáva Sekcia pre mládež KBS do pozornosti všetkým mladým rôzne druhy prípravných aktivít. Fotografickú, literárnu a filmovú súťaž pre jednotlivcov, duchovnú prípravu pre animátorov a katechétov formou mesačných  tematických námetov  na „stretká“. Upozorňuje aj na možnosť pre všetky spoločenstvá na Slovensku zapojiť sa do partnerstva s českou farnosťou.

Viac informácií o aktivitách nájdete na www.activ8.sk alebo u svojho diecézneho koordinátora.

 

TK KBS informovala Beata Zemančíková