reflexia na tému: „Budete mi svedkami“

-          kategória: 14-19 rokov

-          kategória: 20-30 rokov

-          posielať mailom na: competition.eu@gmail.com

-          každý účastník súťaže môže poslať len jednu prácu s rozsahom max. 4 strany

-          práca bude označená kategóriou, názvom a menom autora a kontaktom (minimálne mail, prípadne telefón)

-          každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže, sa vzdáva nároku na honorár, nežiada o navrátenie práce a súhlasí s neskorším použitím zo strany organizátorov pri zachovaní autorských práv

-          trvanie súťaže: 28.3.-31.5. 2008

-          vybrané a ocenené práce budú prezentované na stretnutí ActIv8 17.7. 2008 na Velehrade