téma: „Budete mi svedkami“ 

-          kategória: 14-19 rokov

-          kategória: 20-30 rokov

-          max. 2 snímky

-          trvanie max. 3 min.

-          posielať v tvrdom obale na DVD alebo CD nosiči na adresu: Telepace, Lucie Pracná, Kostelní nám.2, 702 00  Ostrava

-          každá snímka musí byť označená kategóriou, názvom, menom autora scenára, kameramanom, režisérom a kontaktom (minimálne mail, prípadne telefón)

-          každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže, sa vzdáva nároku na honorár, nežiada o navrátenie nosiča a súhlasí s neskorším použitím zo strany organizátorov pri zachovaní autorských práv

-          organizátori nezaručujú bezpečnosť počas prepravy nosiča na súťaž

-          vybrané a ocenené práce budú prezentované na stretnutí ActIv8 17.7. 2008 na Velehrade

-          trvanie súťaže: 28.3.-31.5. 2008

-          ceny: prvé 3 miesta a 5 čestných uznaní

-          vyhodnotenie: 17.7. 2008 o 16.00 na festivale ActIv8 na Velehrade (ČR)