Marec 2008

Be activ 

Dlhoočakávané stretnutie českej a slovenskej mládeže sa blíži, preto buďte aktívni, zmobilizujte čo najviac priateľov a vyberte sa spoločne stráviť predĺžený prázdninový víkend 18. – 20. júla 2008 na Velehrad.  

Moravské mestečko Velehrad patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v Českej republike. Tradícia slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda a sv. Benedikta, ktorí sú spolupatrónmi Európy, z neho robí významné duchovné centrum, presahujúce svojím významom hranice tejto krajiny. Pre zorganizovanie historicky prvého stretnutia slovenskej a českej mládeže počas samostatnosti oboch národov bolo toto miesto vybrané aj s ohľadom na dostupnosť z oboch krajín. Predpokladá sa, že ho v júli navštívi 8 000 až 10 000 mladých pútnikov. Veríme, že vy budete tiež medzi nimi. J

Ako sa prihlásiť?

Na webovej stránke www.activ8.sk sú všetky potrebné informácie, ktoré sú priebežne aktualizované. Taktiež tam nájdete prihlasovací formulár, kde okrem základných údajov o sebe je potrebné doplniť spôsob, akým sa dopravíte do Velehradu. V ponuke je autobus, pešia púť či cyklopúť. O tom, aké možnosti prichádzajú do úvahy vo vašej diecéze, sa informujte u svojho diecézneho koordinátora. Kontakty na týchto ľudí nájdete tiež na stránke activ8.sk.

Čo so sebou?

Celé stretnutie bude stáť 150 Sk, v čom je už zahrnutá dvakrát teplá strava. Samozrejme, k dispozícii bude niekoľko bufetov a obchodíkov, kde si môžete doplniť zásoby. Dopravu a poistenie si musíte zabezpečiť sami, respektíve sa informovať u diecézneho koordinátora, aký postup zvolila vaša diecéza. Nezabudnite si priniesť vlastné stany, inak budete nocovať pod holým nebom. V prípade priaznivého počasia to veru nie je zlý nápad.  

Chceš pomôcť?

Ak chcete vedieť viac ako bežný účastník, ak máte otvorené srdce pre službu iným a ochotu venovať svoj čas konkrétnej činnosti počas stretnutia, pozývame vás do tímu dobrovoľníkov, ktorých nikdy nie je dosť. Pomôcť treba pri liturgii, výdaji stravy, usporiadateľských aktivitách, registrácii a iných pomocných prácach. V prípade záujmu stať sa dobrovoľníkom počas stretnutia ActIv8 vyplňte v prihlasovacom formulári oblasť, v ktorej by ste chceli pomôcť. Zodpovední za jednotlivé tímy vás budú následne kontaktovať.

 

K úspešnému priebehu mládežníckeho stretnutia na Velehrade je potrebná aktivita, ako nás k tomu vyzýva aj motto podujatia „Be activ!“. Tak buďme aktívni, zapojme sa do príprav akýmkoľvek spôsobom. Nezabúdajme však aj na modlitbu. Iba s pomocou nášho Nebeského otca dokážeme pripraviť pôdu na stretnutie tak, aby priniesla požehnanú úrodu.

                                                                                                         

 

Jana Grešnerová

člen tlačovej skupinky ActIv8 pre Slovensko