téma: „Budete mi svedkami“ 

-          kategória: 14-19 rokov

-          kategória: 20-30 rokov

-          max. 4 snímky

-          posielať mailom na: competition.eu@gmail.com

-          každá snímka max. 5 MB

-          každá snímka musí byť označená kategóriou, názvom, menom autora a kontaktom (minimálne mail, prípadne telefón)

-          každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže, sa vzdáva nároku na honorár, nežiada o navrátenie prác a súhlasí s neskorším použitím zo strany organizátorov pri zachovaní autorských práv

-          vybrané a ocenené práce budú prezentované prostredníctvom virtuálnej galérie na webe www.activ8.sk

-          trvanie súťaže: 28.3.-31.5. 2008

-          ceny: prvé 3 miesta a 5 čestných uznaní

-          vyhodnotenie: 17.7. 2008 o 16.00 na festivale ActIv8 na Velehrade (ČR)