Banská Bystrica, 22. 2. 2008

 

   „Staňte sa znamením nádeje a vzácnym povzbudením pre spoločenstvá...“

Benedikt XVI. v Posolstve k XXIII. SDM 

XXIII. Svetové dni mládeže – Sydney, júl 2008 

Svetové dni mládeže (SDM) patria do novodobej histórie cirkvi. Sú darom Ducha Svätého dnešnej cirkvi. Dôvod, prečo sa SDM stali novodobou potrebou mládeže vysvetľuje skutočnosť, že pápež sa počas nich stretáva s mládežou a mládež s pápežom. Mladí ľudia spoznávajú, že sú skutočne milovaní spoločenstvom a cirkvou, a celé spoločenstvo cirkvi spoznáva, že mladí sú jeho súčasťou.

            Je to púť mladých ľudí z celého sveta, festival stretnutí a jednoty. SDM dokazujú, že kamkoľvek by sa pápež vydal, tam by ho hľadali a nasledovali aj mladí ľudia. Ich skutočnou motiváciou však je hľadanie živého Krista, ktorý dokáže pravdivo a otvorene odpovedať na aktuálne problémy. Napriek náročným odpovediam sa SDM mladí nevyhýbajú, skôr ich očakávajú a vyhľadávajú. Z tohto dôvodu sa stali prekvapením pre mnohých biskupov a kňazov, ktorí neočakávali prinášajúce ovocie týchto stretnutí.

Zmyslom SDM je naplniť výzvu Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý v osemdesiatych rokoch predostrel problematiku novej evanjelizácie, ktorá sa má dotknúť mladých. Práve SDM sú veľkým svedectvom, ktoré zanecháva sama mládež, a silným prostriedkom evanjelizácie. Odkrývajú tajomstvo obrovského potenciálu dobra a tvorivých schopností, ktoré sú v mladých ukryté. Ich cieľom je dať mladým ľuďom príležitosť objavovať aktuálne tajomstvo cirkvi v spoločnom prežívaní modlitby, meditácie, putovaní a slávení bohoslužieb.

V júli 2008 vyvrcholí trojročná príprava na SDM, ktorá spočívala v uvažovaní o Duchu Svätom – Duchu pravdy, Duchu lásky. Motto tohtoročných 23. SDM znie: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.“ /Sk 1, 8/ Dôkaz, že ide o skutočné pozvanie pápeža, nám ponúka Sv. Otec Benedikt XVI. vo svojom Posolstve k XXIII. SDM: Milí mladí, očakávam, že prídete do Sydney v júli 2008 v hojnom počte. Bude to vhodná príležitosť na to, aby ste naplno okúsili moc Ducha Svätého.“ (Lorenzag, júl 2007). Sv. Otec nás takto pozýva uvažovať nad Duchom sily a svedectva do austrálskeho Sydney.

 

  ActIv8 – Velehrad, júl 2008  

Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť SDM priamo v Sydney, pripravujú Sekcie pre mládež Českej biskupskej konferencie a Konferencie biskupov Slovenska v spolupráci s viacerými mládežníckymi organizáciami alternatívne podujatie v spojení so SDM v Sydney. Ide o medzinárodné stretnutie mladých pod názvom ActIv8, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. – 20. júla 2008 na Velehrade (ČR).

Stretnutie má byť mladým ľuďom ponúknuté ako možnosť v priateľskej atmosfére participovať na myšlienke XXIII. SDM v Sydney /Sk 1, 8/ a dôstojne ich osláviť. Od motta SDM je odvodený aj názov velehradského podujatia ActIv8 (hlava-Act I, verš-v8), ktoré vo svojom význame povzbudzuje k aktívnemu a činorodému prežívaniu mladosti a k motivácii vydávať osobné svedectvo o Kristovi v súčasnom svete.

Jednotlivými časťami programu (telemost z priebehu SDM v Sydney, katechézy, koncerty gospelových skupín /Sonic Flood/, krížové cesty, rôzne workshopy, prednášky, šport, sv. omše, nočné bdenie a pod.) má byť ActIv8 zamerané na posilnenie cezhraničných vzťahov, blízkosť oboch národov, ale aj oživenie kultúrnych tradícií.  

Aby dosiahnutie uvedených cieľov nebolo len akousi jednorazovou záležitosťou, organizátori sa rozhodli naplno využiť čas, ktorý júlovému stretnutiu predchádza a to na duchovnú prípravu, vytváranie slovensko-českých partnerstiev medzi farnosťami a školami, súťaže na tému „Budete mi svedkami“ – fotografia, film, literatúra, gospel a pod. O podmienkach účasti na prípravných aktivitách sa môžete dozvedieť viac u diecézneho koordinátora pre pastoráciu mládeže.

Napriek rôznym mládežníckym akciám bude v histórii oboch národov takýto typ medzinárodného stretnutia organizovaný prvýkrát. Za miesto konania podujatia bolo zvolené moravské pútnické miesto Velehrad, ktoré patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v Českej republike. Tradícia slovanských vierozvestov a sv. Benedikta, ktorí sú spolupatrónmi Európy, z neho robí významné duchovné centrum, presahujúce svojím významom hranice českého národa. Bolo však vybrané aj s ohľadom na dostupnosť z oboch krajín. Predpokladá sa, že v júli ho navštívi 8 000 až 10 000 mladých pútnikov vo veku od 14 – 30 rokov.

Viac informácií o podujatí a prihlasovaní nájdete na webovej stránke: www.activ8.sk.

             

            Beata Zemančíková

tlačový hovorca ActIv8 pre Slovensko