pouze CZ

MOZAIKA 2008 - DARY DUCHA SVATÉHO

www.mozaika2008.cz

 • podporuje ActIv8 a pastoraci mládeže v České republice
 • je veřejná sbírka, realizovaná prodejem kartiček
 • nabízí mládeži a všem věřícím možnost aktivně se zapojit do společného díla
 • je symbolem společenství církve
 • chce posílit jednotu a vzájemnou blízkost křesťanů
 • přináší poselství o aktivitách mládeže do každé farnosti
 • zve k účasti na setkání na Velehradě a možnosti „být při tom“
 • navazuje na sbírku Mozaika pro Tábor 2007
 • je inspirována mottem setkání ActIv8 na Velehradě: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky“ Sk 1,8 / Act 1, v8

Jak se můžete zapojit do mozaiky 2008?

 • zakoupením kartičky mozaiky v ceně 50 Kč
 • svojí modlitbou za mládež (př. oficiální modlitbou ActIv8)
 • staňte se prodejci kartiček (info http://www.mozaika2008.cz/)

Kde je možné kartičky získat?

Ve farnostech a na dalších místech, kde aktivně žijí křesťané. Na webu http://www.mozaika2008.cz/.

Kdy budou kartičky v prodeji?

Oficiální zahájení prodeje bude 30. 3. 2008 na neděli Božího milosrdenství. Prodej bude ukončen týden po setkání na Velehradě, tj. v neděli 27. 7. 2008.

Získané prostředky budou zaslány na zvláštní bankovní účet u ČSOB, a.s. číslo účtu 219759054/0300. Aktuální stav sbírky a veškeré další informace najdete na http://www.mozaika2008.cz/ a na Sekretariátu Sekce pro mládež ČBK (mobil: 731 741 595). Sbírku pořádá Sekce pro mládež ČBK ve spolupráci s občanským sdružením Fidcon.

Přijměte výzvu a pozvání k zapojení do Mozaiky 2008…