Február 2008

AktIv8 – Velehrad 2008

Pozor, pozor! Príležitosť pre každého!  Pozývame vás zúčastniť sa na 23. svetových dňoch mládeže (SDM). Každého jedného z vás. Že je to do Sydney ďaleko? Máme pre vás dobrú správu – slovenská a česká mládež oslávi 23. SDM spoločne  na moravskom Velehrade. Je to teda jedinečná príležitosť pre všetkých, ktorí už z akéhokoľvek dôvodu nepoletia do Austrálie, aby oslávili svetové dni tak, ako sa patrí – v spojení so Svätým Otcom, v priateľskej atmosfére a vzájomnej blízkosti jednotlivých národov.  

Stretnutie slovenskej a českej mládeže bude prebiehať paralelne so svetovým stretnutím v Sydney 18. – 20. júla 2008. Hneď teraz si to poznačte do svojich diárov. J  Mnohí z vás boli zrejme sklamaní, že sa SDM konajú až v ďalekej Austrálii. Kto by si bol ešte pred niekoľkými mesiacmi pomyslel, že k tomu, aby  sa zúčastnil na SDM, nepotrebuje ani víza, ani letenku. Velehrad sa nachádza len niekoľko kilometrov od slovensko-českých hraníc a bez problémov sa tam dopravíte i pešo, či na bicykli.

 Mottom stretnutia na Velehrade je výzva „ActIv8“, kde je ukrytý anglický výraz „activate“, čím nás chcú organizátori povzbudiť k aktívnemu prežívaniu mladosti a motivovať k vydávaniu osobného svedectva o Ježišovi Kristovi v súčasnom svete. V motte je zároveň zahrnutý aj biblický citát zo Skutkov apoštolov hlava 1 (act 1) verš 8 (v 8), ktorý je ústrednou témou 23. SDM v Sydney: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.“ (Sk 1, 8)

 

 

Českí a slovenskí mladí majú k sebe kultúrne i jazykovo veľmi blízko. Aj napriek tomu však ide o medzinárodné stretnutie, ktoré nám pomôže hlbšie precítiť myšlienku SDM, aby mladí boli mostami priateľstva a nádeje medzi jednotlivými národmi. Celé stretnutie sa bude viesť raz v jednom, raz v druhom jazyku. V prípade možných nedorozumení spôsobených vzájomnou neznalosťou našich rodných rečí to istí angličtina. J

 

Oficiálny program sa začína v piatok ráno, pútnici však už môžu prichádzať vo štvrtok popoludní. Je pre nich pripravených množstvo koncertov slovenských, českých i zahraničných gospelových skupín, chvály, adorácie, workshopy, katechézy, sväté omše, nočné bdenie a pod. O podrobnejšom programe vás budeme informovať v nasledujúcich číslach AHA!. Za najdôležitejší bod programu možno považovať  priamy prenos vigílie so Svätým Otcom Benediktom XVI., ktorý bude slúžiť svätú omšu na Kráľovskej dostihovej dráhe Randwick v Sydney. Telemostom sa spojíme s mladými celého sveta a budeme tak plne účastní na oslavách 23. SDM.

 

Ak ste už úplne vylúčili možnosť ísť na 23. SDM, opäť si to nechajte prejsť hlavou. Stretnutie na Velehrade je príležitosťou pre každého, aby zažil kúsok tej atmosféry, ktorá bude vládnuť v Sydney. Poďte prežiť SDM do Velehradu! 

 

Jana Grešnerová

člen tlačovej skupinky ActIv8 pre Slovensko