Dr.h.c. Ing. Ján Fígeľ - evropský komisař pro vzdělání a kulturu

Mons. Jan Graubner - předseda ČBK, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský

Mons. František Tondra - předseda KBS, spišský diecézní biskup

Libor Lukáš – hejtman Zlínského kraje