Poutní místo Velehrad bylo vybráno s ohledem na dostupnost ze zúčastněných zemí a bohatou poutní tradici nejen Čechů, ale i Slováků.

Toto poutní místo je bezprostředně spjato s počátky víry a kultury v cyrilometodějské tradici.