Při znamení kříže můžeš denně vyprošovat Boží požehnání a milost Ducha svatého pro setkání mládeže. Zároveň se toto znamení kříže pro tebe může stát kratičkým rozjímáním nad vírou, nadějí a láskou 

Ve jménu Otce,

který nás obdařuje láskou skrze svého Syna

a který nás darem Světových dnů mládeže zve k aktivnímu životu víry ve společenství církve,

 

i Syna,

který se nechal z lásky k nám ukřižovat, aby nám přinesl uzdravení a milosrdenství,

a který nás učí nést naše kříže s odvahou a naději,

 

i Ducha Svatého,

který proměňuje naše srdce

a dává nám sílu být svědky Ježíše Krista až na konec země.

 

Prosíme, ať také pouť mládeže na Velehrad

přinese požehnání do života mladých lidí

a podnítí je k obrácení,

aby na přímluvu Panny Marie a pod její ochranou

našli spásu.

Amen.